Kummiprojektista

Golanin ylätasanko sijaitsee maan pohjoisosassa ja on ollut Israelin hallinnassa vuodesta 1967.

Golanille on perustettu 33 juutalaisasutusta ja siellä asuu kaikkiaan noin 40 000 ihmistä.
Asutuksista suurin on Golanin pääkaupungiksi kutsuttu Katsrin, jossa on noin 7000 asukasta.

Vaikka Golanin ylätasanko on laaja, sen syrjäinen sijainti vähentää ihmisten kiinnostusta sen asuttamiseen ja kehittämiseen.

Yksi keskeinen tekijä, joka voi parantaa Golanin asemaa, on korkeakoulutus. Katsrinissa on toiminut jo 12 vuotta kasvatusalan korkeakoulu, joka valmistaa opettajia koko Pohjois-Israelin tarpeisiin. Siellä opiskelee vuosittain 800-1000 nuorta.

Israelilainen opiskelija joutuu maksamaan noin 12,000 shekelin vuotuisen opintomaksun.
Suurin osa Ohalon opiskelijoista tulee kauempaa, ja he joutuvat hankkimaan asunnon oppilaitoksen läheisyydestä.
Yhden opintovuoden kokonaiskustannukset nousevatkin noin 30,000 shekeliin.
Monelle syrjäseudun opiskelijalle tämän summan maksaminen on erittäin vaikeaa.
Periferian asukasten tulotaso on huomattavasti keski-Israelia matalampi ja köyhyysprosentti korkeampi.
Yksi korkeakoulun tavoitteista on opiskelijoiden määrän nostaminen. Tämä voisi piristää sekä Golania että koko Pohjois-Israelin aluetta.
Martti ja Mirja Ojares tutustuivat Ohalo-korkeakouluun ja keskustelivat asiasta sen rehtorin kanssa. Vierailun tuloksena tehtiin päätös Ohalo-korkeakoulun ja TV7:n välisestä yhteistyöstä.
Suunnitellun kummitoiminnan puitteissa TV7:n katsojat voivat “adoptoida” vähävaraisia opiskelijoita ja auttaa heitä opintomaksujen suorittamisessa.

Ohalo-korkeakoulu valitsee opiskelijoista ne, jotka ovat kipeimmin avun tarpeessa.
Voitte ryhtyä Ohalon opiskelijan kummi-tukihenkilöksi ja auttaa häntä yhden opintovuoden kustannusten maksamisessa
ottamalla yhteyttä TV7:n Israelin toimittajaan Netanel Bar Davidiin.
Teille toimitetaan avun tarpeessa olevien opiskelijoiden lista, josta saatte tietää heidän henkilötietonsa ja summan, jonka kukin tarvitsee, voidakseen jatkaa opiskelujaan.
Listasta voitte valita opiskelijan, jota koette haluavanne auttaa.

Netanel on jatkuvassa yhteydessä korkeakoulun kanssa ja valvoo, että lahjoitettu apu menee perille.
Opiskelijat ovat myös mielellään yhteydessä kummitukijoidensa kanssa, jos nämä sitä haluavat.

Tukemalla tulevaa opettajaa voitte osaltanne vahvistaa Golania ja koko Israelia.